Agenda

2020ko jarduera-oroitidazkia eta 2021erako aurreikusitako jarduera-plana aurkezteko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea

Hasiera data - Amaiera data:
-
Ordutegia:
13:30-14:30